Läs mer om projektet

Kaplinje

Projektbeskrivning:

Utrustning för kapning av virke med millimeterprecision.

Anläggning utvecklad för exempelvis husindustrier. Hög flexibilitet tack vare möjligheten till stod buffert innan kapstation.

Referenser:

  • Valbo Trä

work with us

Let's work together

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form