Läs mer om projektet

Spiklinje För Råspontsluckor

Projektbeskrivning:

Vår produktionslinje för spikning av råspontsluckor möjliggör användning av fallande längder vid tillverkning.

Virke matas in till en vakuumplockare och enstycksmatas därifrån till två fräsaggregat cirka möjliggör ändskarvning. Därefter skarvas och kapas virket. Skarvting sker med klammer eller lim. Virket kapas med millimeterprecision. Vidare flyttas virket ner till ett pressbord där luckan spikas samt längdjusteras. Här finns även möjlighet att måla och torka luckan. Paketering sker med hjälp av paketläggare.

Referenser:

  • Valbo Trä, Södra Wood, Perssons Träteknik, Eksjöhus.

work with us

Let's work together

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form